Chành xe Gia Lai và cung đường chuyển hàng đi Gia Lai.

Gia Lai có trung tâm thành phố là Pleiku. Đây là một tỉnh miền núi nằm ở khu vực phía bắc cao nguyên Trung Bộ. Gia Lai …

Chành xe Gia Lai và cung đường chuyển hàng đi Gia Lai. Chi tiết »